Rydym yn defnyddio ‘cwcis’ (ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur) i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr â’n gwefan. Mae cwcis yn ein galluogi i’ch gwahaniaethu chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. [Wrth barhau i bori drwy’r safle, rydych chi’n cytuno i’n defnydd o gwcis.]
Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu ar eich disg galed os ydych chi’n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo ar yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio’r cwcis a ganlyn ar ein gwefan:

Cwcis cwbl angenrheidiol. Dyma’r cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i chi logio i mewn i fannau diogel o’n gwefan, defnyddio cart siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
Cwcis dadansoddiadol / perfformiad. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano yn rhwydd.
Cwcis swyddogaethol. Defnyddir y rhain i’ch adnabod chi pan fyddwch chi’n dychwelyd at ein gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl eich enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
Cwcis targedu. Mae’r cwcis hyn yn cofnodi’ch ymweliad â’n gwefan, y tudalennau yr ydych wedi ymweld â hwy a’r dolenni a ddilynwyd gennych. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a’r hysbysebion a ddangosir arno yn fwy perthnasol i’ch diddordebau chi. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â thrydydd parti at y diben hwn.