Partneriaid Cenhadol

Ym mhennod gyntaf ei lythyr at y Philipiaid, mae'r Apostol Paul yn siarad am ei lawenydd o fod mewn partneriaeth yr efengyl gyda'r Cristnogion yn Philippi.

Rydym ni yng Nghricieth hefyd yn ddiolchgar am ein partneriad yr efengyl sy’n gweddïo gyda ni ac yn ein cefnogi yn ymarferol ac yn ariannol. Isod mae rhai o’r eglwysi sydd yn bartneriaid yn yr efengyl gyda ni a hefyd y gweithwyr rydym yn partneru gyda hwy yng Nghymru ac ar draws y byd.

Christ Church Central

Partner church in Sheffield

Bethel Evangelical Church

Partner church in Clydach

Clwb Gwyliau Cricieth

Evangelism Trust

Heath Evangelical Church

Partner church in Cardiff

Dave a Emma Moore

Yn Papua Guinea Newydd mae Dave ac Emma, yn gweithio gyda New Tribes Mission. Mae Dave yn rhoi cefnogaeth feddygol i’r tîm ac mae Emma yn gweithio gyda phlant.

Eleri Trythall

Mae Eleri yn aelod yn CFC ac yn weithiwr mewn dwy ysgol lleol gyda’r elusen Trobwynt.

Emmanuel a Esther Durand

Yn ne ddwyrain Ffrainc mae Emmanuel ac Esther a’u teulu yn byw. Mae Emmanuel yn un o arweinwyr yr eglwys leol a hefyd yn dysgu mewn Coleg Diwinyddol yng Ngwlad Belg.

Mike & Rachel Hill

Mae Mike a Rachel yn gweithio gyda Friends International yn Birmingham.

Richard a Jen

Richard and Jen live in West Africa where they are involved in encouraging the use of the translated Scriptures in local languages.

Sheila Leech

Mae Sheila yn gweithio gyda Reach Beyond yn dod â chymorth dyngarol a gobaith yr efengyl mewn rhai o ardaloedd mwyaf tlawd y byd.

Viorel a Eta Rete

Rydym yn cefnogi Harvest, cenhadaeth fach gydag un gweithiwr, Vio, sy’n gweinidogaethu gyda phentrefwyr tlawd yng ngogledd orllewin Romania.