Dolig yn CFC

Ymunwch gyda ni wrth i ni gofio'r rhodd fwyaf y Nadolig yma, Duw yn rhoi ei unig Fab i fod yn Waredwr arnom.

Carolau, stori'r geni a gwirionedd rhyfeddol y Nadolig.

Ar Rhagfyr 16eg am 6yh mae gennym ein Gwasanaeth Carolau Traddodiadol gyda charolau, darlleniadau a sgwrs byr. Lluniaeth i ddilyn.

Ar Rhagfyr 23ain am 5yh mae Carolau i’r Teulu a Stori’r Geni. Dewch i ganu carolau cyfarwydd a mwynhau clywed stori’r Nadolig. Croeso i blant wisgo fel angylion, ser, bugeiliaid, ayb ac fe fydd gwisgoedd ar gael gennym hefyd. Crefft syml a phaned a mins pei wedyn.

Ar Ddydd Nadolig am 10.30yb mae Gwasanaeth Bob-Oed i ddechrau’r dathliadau gyda diolchgarwch i Dduw.