Digwyddiadau

Dydd Sul

10.30am – Oedfa fore gydag Ysgol Sul i blant oed 4-11. Mae hefyd ystafell crèche ar gael.
6.00pm – Oedfa’r hwyr

Dydd Llun

12.30pm – Ail ddydd Llun y mis. Cinio Cnoi Cil – pryd o fwyd poeth gyda sgwrs byr o’r Beibl i ddilyn

Dydd Mawrth

10.00-11.30am – Bob wythnos yn ystod y tymor ysgol. Bobol Bach (Cylch Chwarae)
6.00-7.30pm – Clwb Ieuenctid i bobol ifanc blynyddoedd 7-9

Dydd Mercher

7.30-9.00pm – Wythnosau 1-3: Grwpiau Gras (Dydd Mawrth a Dydd Mercher); 4ydd wythnos: Cyfarfod Weddi’r Eglwys

Yn Fisol ar Ddydd Mercher

7.30-9.00pm – Cyfarfod Weddi ar 4ydd nos Fercher y mis

Dydd Iau

5.00-7.00pm – CC4G – grwp disgyblu i ferched
5.30-6.30pm –Antur’ Clwb Beibl Plant i flynyddoedd 1-6. Bob nos Iau yn y tymor ysgol.

Dydd Gwener

5.30pm – Ymarfer cerdd ar gyfer dydd Sul – croeso i bawb gyda’i offeryn

latest talk

21 Oct 2018

Nehemiah’s Prayer

Speaker Bob Harris

DownloadAudio