CC4G

Mae CC4G yn glwb wythnosol i ferched uwchradd i'w helpu i fynd yn ddyfnach i'r Beibl a byw eu bywydau i Iesu.

Mae CC4G yn cyfarfod ar nos Iau rhwng 5.45 – 7.15pm gan roi lle i ferched astudio Gair Duw a chefnogi ei gilydd wrth fyw fel Cristnogion yn yr ysgol ac adref.

Er mai grwp bach a chlos ydy hi, mae wastad croeso i ferched newydd sydd eisiau dysgu mwy am Iesu a gweddïo am ei gilydd.

CC4G - Clwb Gristnogol i Ferched