Bobol Bach

Bobol Bach ydy ein grwp wythnosol i fabis, plant bach a'u gofalwyr, yn cyfarfod bob dydd Mawrth yn ystod y tymor ysgol rhwng 10.00-11.30am.

Dewch atom ni am ba bynnag hyd sy’n gyfleus. Mwynhewch baned a sgwrs tra bod eich plentyn yn chwarae gyda’r tegannau lu neu’n cael hwyl yn y tywod.

Mae gweithgaredd crefft bob wythnos wedi’i seilio ar ein stori o’r Beibl ac mae hefyd amser canu.

Croeso i blant 0-3 oed a’u gofalwyr, os ydych yn bwy yng Nghricieth neu yn dod ymhellach.

Bobol Bach - bob bore Mawrth am 10.00am