Beth Sydd Ymlaen

Dydd Sul

10.30am – Oedfa fore gydag Ysgol Sul i blant oed 4-11. Mae hefyd ystafell crèche ar gael.
6pm – Oedfa’r hwyr

Dydd Llun

Dydd Mawrth

10.00-11.30am – Bob wythnos yn ystod y tymor ysgol. Bobol Bach (Cylch Chwarae)

Dydd Mercher

7.30-9.00pm – Wythnosau 1-3: Grwpiau Gras (Dydd Mawrth a Dydd Mercher); 4ydd wythnos: Cyfarfod Weddi’r Eglwys

Yn Fisol ar Ddydd Mercher

7.30-9.00pm – Cyfarfod Weddi ar 4ydd nos Fercher y mis

Dydd Iau

5.45 – 7.15pm – CC4G – grwp disgyblu i ferched

Dydd Gwener

5.30pm – Ymarfer cerdd ar gyfer dydd Sul – croeso i bawb gyda’i offeryn

latest talk

21 October 2018

Nehemiah’s Prayer

Passage Nehemiah 1-2

Speaker Bob Harris

Service Sunday Evening

DownloadAudio