Pwy ‘di Pwy

BLAENOR

Steve Trythall

Mae Steve yn wreiddiol Dunfermline, prifddinas hanesyddol yr Alban, ac mae’n Albanwr angerddol. Treuliodd ddegawd cyntaf ei yrfa fel peiriannydd yn yr Awyrlu ac yno yn ei arddegau y cafodd dröedigaeth trwy dystion awyrenwyr eraill. Mae wedi byw yng Ngogledd Cymru ers 1992 ac mae ef a Marian yn rhieni balch i 3 o blant sydd wedi tyfu i fyny. Ers ymddeol mae wedi ymgymryd â rôl gyda SIL sy’n gweithio ym maes cyfieithu’r Beibl, llythrennedd, addysg, datblygiad, ymchwil ieithyddol ac offer iaith.

BLAENOR

Simon Brennan

Magwyd Simon Brennan yng Ngogledd Iwerddon, a daeth at Grist yng nghanol ei arddegau trwy dystion ffrindiau ysgol a darllen y Beibl. Tra yn y brifysgol cyfarfu â’i wraig MaryRose, ac maent yn rhieni i bedwar o feibion ​​sydd wedi tyfu i fyny. Ar ôl rhai blynyddoedd yn gweithio yn Sbaen ymsefydlodd ef a’r teulu yn Surrey lle bu’n dysgu mewn ysgol breswyl. Ar ôl treulio llawer o hafau yng Nghriccieth, symudodd ef a MaryRose yma yn 2020, ac maent wedi cael eu bendithio’n fawr trwy fod yn bartneriaid yn CFC a’u rhan mewn rhai gweinidogaethau eglwysig. Mae’n mwynhau cerddoriaeth a gwylio chwaraeon.

BLAENOR

Dave Newbould

Tan ei 20au cynnar dewisodd Dave fynydda i fod yn gariad cyntaf iddo. Yna cyfarfu â Iesu a chael ei arwain i ddefnyddio ei sgiliau mynydd i arwain eraill tuag at ffydd. O’i 30au bu hefyd yn ymwneud â ffotograffiaeth mynydd, yn ogystal â thywys mynydd. Mae bellach wedi lled-ymddeol. Mae Dave yn briod ag Ali, ac mae ganddyn nhw 3 o blant sydd wedi tyfu i fyny ac 1 ŵyr. Mae Dave yn dal i fod wrth ei fodd yn mynd â phlant ac oedolion i fyny i’r mynyddoedd. Ei faes cyfrifoldeb arbennig yn CFC yw cenhadaeth.