Croeso

i Eglwys Deuluol Cricieth

CFC Hall, Lôn Ednyfed

dydd Sul am 10.30yb a 6.00yh

Mae hefyd grwpiau plant a phobl ifanc yn ystod yr wythnos, yn ogystal â chwrdd gweddi bob yn ail nos Fercher, gyda grwpiau cartref ar y nosweithiau Mercher eraill.

ein cenhadaeth

Nod yr Eglwys ydy ‘I weld anghredinwyr yn dod yn ddilynwyr brwd yr Arglwydd Iesu Grist’ ac rydym yn eich gwahodd i weddïo gyda ni am hyn ac i ymuno â ni os ydych yn ymweld â’r ardal. Croesawn eich ‘partneriaeth yn yr efengyl’.