Cinio Cnoi Cil

Mae Cinio Cnoi Cil yn gyfle bob mis i fwynhau pryd o fwyd blasus a neges o'r Beibl i gnoi cil drosto.

Dewch i fwynhau awr a hanner o gwmni da, pryd poeth a sgwrs difyr a phrofoclyd o’r Beibl. Mae Cinio Cnoi Cil i unrhyw un sydd am gyfarfod ag eraill am fwyd a chymdeithas.

Down at ein gilydd yn neuadd yr eglwys ar ail bnawn Llun y mis am 12.30pm, heblaw mis Awst. Mae hefyd taith haf ym mis Gorffennaf.

Cinio Cnoi Cil - am 12.30pm ar ail ddydd Llun y mis