Antur

Antur ydy ein clwb Beibl a gweithgareddau sy'n cyfarfod bob nos Iau o'r tymor ysgol rhwng 5.30-6.30pm.

Bob wythnos dan ni’n mwynhau awr fywiog o gemau, canu, stori o’r Beibl, crefft a snac ar thema’r noson. Mae rhywbeth i bawb a dan ni’n gwneud yn siwr bod pob plentyn yn cael ei gynnwys.

Mae croeso i unrhyw blentyn, o Gricieth a thu hwnt, sydd ym mlwyddyn 1-6 i ymuno â ni.

Antur - hwyl bob nos iau i bl 1-6